Historie

Charita v Moravské Třebové začínala jako dobrovolnická organizace a první aktivitou byl humanitární šatník, který probíhal na faře na Kostelním náměstí. Poté začali vznikat sociální služby, ale šatník byl stále v provozu.   V roce 2012 na základě malého zájmu a nedostatku kapacit na faře začal šatník ukončovat svoji činnost. Zároveň byl v budově OCHMT na Svitavské ulici zřízen humanitární sklad, kde je k dispozici vysoušeč, čerpadlo k odčerpání vody a úklidové a dezinfekční prostředky a nářadí potřebné k likvidaci škod typu košťata, lopaty aj.  V roce 2013 se opět vytvořila potřeba humanitního šatníku a navíc vzniká potřeba skladu suchých potravin. Díky organizování sbírky POVODNĚ 2013 jsme se dostali do povědomí široké veřejnosti.

Na základě všech těchto potřeb vznikl ve sklepních prostorách budovy prostor, který jsme zrekonstruovali díky příspěvkům z Tříkrálové sbírky a za pomoci města Moravská Třebová.

Současnost

V současné chvíli již jsou prostory nachystány včetně regálů na uskladnění všech produktů v centru.

Součástí centra je :

 • Humanitární šatník
 • Humanitární sklad
 • Potravinový sklad (trvanlivých potravin)
 • pomoc při mimořádných událostech

Humanitární šatník poskytuje oblečení potřebným lidem ve finanční nouzi. V humanitárním šatníku shromažďujeme vše potřebné v domácnosti.

V humanitárním skladu jsou k dispozici čistící a dezinfekční  prostředky, čerpadlo, vysoušeč a nářadí k odstranění následků mimořádných událostí, jako jsou povodně, požáry  a další přírodní katastrofy.

Potravinový sklad využíváme pro poskytování přímé potravinové pomoci lidem, kteří se ocitli v krizové či těžké sociální situaci. Potřebným spoluobčanům poskytujeme  potravinové  nebo hygienické balíčky na základě sociálního šetření provedeného sociálním pracovníkem.

Pomoc při mimořádných událostech je poskytována lidem, které postihla např. přírodní katastrofa, živelná pohroma – povodně, požár, epidemie, vážná nehoda či úmrtí osoby blízké. Je poskytována formou materiální pomoci nebo poskytnutím sociálního poradenství. V případě potřeby se zapojujeme také do pomoci v zahraničí.

FEAD_RGB

 

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

 • zasej úsměv a vyroste radost,
 • zasej slovo útěchy a vyroste pokoj,
 • zasej skutek lásky a ve světě bude více dobra,
 • zasej modlitbu a člověk bude blíže k Bohu,
 • zasej pravdivá slova, aby pravda vítězila nad lží,
 • zasej pozdrav druhému člověku a bude vládnout mír,
 • zasej do svého srdce dobrou četbu a tvůj duch se bude radovat,
 • zasej spravedlnost a bude vítězit pravda,
 • zasej laskavý čin a bude se šířit dobrota ….

Citát na týden:

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými.
(papež František)


Všem přeji krásný požehnaný nový pracovní týden a děkuji každému z vás za pomoc při Tříkrálové  sbírce, moc si toho vážím.