CHARITA SE PŘEDSTAVUJE

Charita Moravská Třebová má v současné době 29 zaměstnanců, poskytuje 6 služeb, má 3 dobrovolnické programy, provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek a humanitární sklad (potraviny, šatník). Kdo tuto Charitu tvoří? 

Každý měsíc vychází v Moravskotřebovském zpravodaji článek o některé z našich služeb. A kdo je tu v jednotlivých službách pro Vás? To se dozvíte v této rubrice. 

Centrum pěstounské péče Cesta

Centrum pěstounské péče Cesta

V dubnu jsme vyzpovídali pracovnice Centra pěstounské péče Cesta... 

Článek o našem Centru najdete v Moravskotřebovském zpravodaji v dubnovém čísle na straně 14.

http://www.moravskatrebova.cz/cs/zpravodaj-3/

 

Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

V měsíci březnu vyšel v Moravskotřebovském zpravodaji článek o naší nové službě. A kdo jsou její pracovnice?

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Rovina je určena 3 body, látka se v přírodě vyskytují ve 3 skupenstvích, rodina je jedna jednotka a jsou v ní 3 rozdílné osoby: otec matka a dítě (děti). To jsou některé ze stop Boží trojjedinosti v přírodě a našem životě.
Že jeden Bůh žije bohatým vnitřním životem Otce Syna a Ducha sv., vzájemného dávání, přijímání a opětování ve vzájemné lásce nám sdělil Boží Syn Ježíš Kristus, který vzkazuje i nám: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9).
Hlubší přijetí tohoto vztahu Vám přeje a vyprošuje


P. Bohumír