CHARITA SE PŘEDSTAVUJE

Charita Moravská Třebová má v současné době 29 zaměstnanců, poskytuje 6 služeb, má 3 dobrovolnické programy, provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek a humanitární sklad (potraviny, šatník). Kdo tuto Charitu tvoří? 

Každý měsíc vychází v Moravskotřebovském zpravodaji článek o některé z našich služeb. A kdo je tu v jednotlivých službách pro Vás? To se dozvíte v této rubrice. 

Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

V měsíci březnu vyšel v Moravskotřebovském zpravodaji článek o naší nové službě. A kdo jsou její pracovnice?

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Brzo ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel ven, zašel na opuštěné místo a tam se modlil…

 

Udělám si čas pro setkání s Bohem v modlitbě? Jednoho dne se v nebi zjistilo, že se lidé přestávají modlit. Jako hlavní příčinu lidé uváděli – nemáme na modlení čas. Proto Bůh rozhodl, že přidá hodinu denně – den měl 25 hodin. Jaké bylo překvapení, že k nebi po tomto opatření stoupalo stejně, někdy i méně modliteb než předtím.  Andělé zjistili, že lidé darovaný čas využili na vše možné i nemožné, jen ne na modlitbu. Zjistili, že modlitba není věcí času, ale lásky. Proto Bůh zrušil 25. hodinu a vymazal každou vzpomínku na ni.

 

p. Bohumír

 

Slovo na týden:

„Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem pocestný a přijali jste mě pod svou střechu.“