Charitní pečovatelská služba se představuje...

Charitní pečovatelská služba se představuje...

1. ledna letošního roku zahájila svoji činnost Charitní pečovatelská služba. Služba vznikla na základě poptávky, z řad obyvatel regionů Moravskotřebovsko a Jevíčsko.

Tato nová terénní služba nabízí širokou škálu služeb pro osoby, které si sami nemohou pomoci ve svém přirozeném prostředí. Služby naší pečovatelské služby nejsou určeny pouze pro seniory a osoby pobírající starobní důchod, ale také pro osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným postižením. Cílem naší služby je, aby tito lidé mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí. Naši pracovníci zajišťují pomoc při osobní hygieně, péči o vlastní osobu, pomoc v zajištění chodu domácnosti - nákupy, úklid domácnosti. Dále služba nabízí doprovod k lékaři, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Charitní pečovatelská služba poskytuje své služby od pondělí do neděle od 7:00 do 18:00 dle přání klientů. Sjednat poskytnutí služby nebo se o službě informovat můžete na telefonním čísle 733 592 359 od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00. 

Více o službě
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Rovina je určena 3 body, látka se v přírodě vyskytují ve 3 skupenstvích, rodina je jedna jednotka a jsou v ní 3 rozdílné osoby: otec matka a dítě (děti). To jsou některé ze stop Boží trojjedinosti v přírodě a našem životě.
Že jeden Bůh žije bohatým vnitřním životem Otce Syna a Ducha sv., vzájemného dávání, přijímání a opětování ve vzájemné lásce nám sdělil Boží Syn Ježíš Kristus, který vzkazuje i nám: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9).
Hlubší přijetí tohoto vztahu Vám přeje a vyprošuje


P. Bohumír