Charitní pečovatelská služba se představuje...

Charitní pečovatelská služba se představuje...

1. ledna letošního roku zahájila svoji činnost Charitní pečovatelská služba. Služba vznikla na základě poptávky, z řad obyvatel regionů Moravskotřebovsko a Jevíčsko.

Tato nová terénní služba nabízí širokou škálu služeb pro osoby, které si sami nemohou pomoci ve svém přirozeném prostředí. Služby naší pečovatelské služby nejsou určeny pouze pro seniory a osoby pobírající starobní důchod, ale také pro osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným postižením. Cílem naší služby je, aby tito lidé mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí. Naši pracovníci zajišťují pomoc při osobní hygieně, péči o vlastní osobu, pomoc v zajištění chodu domácnosti - nákupy, úklid domácnosti. Dále služba nabízí doprovod k lékaři, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Charitní pečovatelská služba poskytuje své služby od pondělí do neděle od 7:00 do 18:00 dle přání klientů. Sjednat poskytnutí služby nebo se o službě informovat můžete na telefonním čísle 733 592 359 od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00. 

Více o službě
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Brzo ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel ven, zašel na opuštěné místo a tam se modlil…

 

Udělám si čas pro setkání s Bohem v modlitbě? Jednoho dne se v nebi zjistilo, že se lidé přestávají modlit. Jako hlavní příčinu lidé uváděli – nemáme na modlení čas. Proto Bůh rozhodl, že přidá hodinu denně – den měl 25 hodin. Jaké bylo překvapení, že k nebi po tomto opatření stoupalo stejně, někdy i méně modliteb než předtím.  Andělé zjistili, že lidé darovaný čas využili na vše možné i nemožné, jen ne na modlitbu. Zjistili, že modlitba není věcí času, ale lásky. Proto Bůh zrušil 25. hodinu a vymazal každou vzpomínku na ni.

 

p. Bohumír

 

Slovo na týden:

„Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem pocestný a přijali jste mě pod svou střechu.“