Výběrové řízení "Pořízení automobilů pro sociální služby Charity Moravská Třebová"

Charita Moravská Třebová vypisuje výběrové řízení na dodávku 3 osobních automobilů pro své sociální služby.

Informace o výběrovém řízení

 

Název výběrového řízení:      Pořízení automobilů pro sociální služby Charity Moravská Třebová

Název projektu:                      Pořízení automobilů pro sociální služby Charity Moravská Třebová

 

Název příjemce:                      Charita Moravská Třebová

Sídlo příjemce:                        Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová

Telefon:                                    +420 739 002 756

 

Osoba oprávněná jednat         Ludmila Dostálová

jménem příjemce/ telefon:       +420 739 002 756

 

Předmět zakázky:                    Dodávka

(služba/dodávka/staveb. práce)

Stručný popis předmětu zakázky:        Předmětem veřejné zakázky je koupě (dodávka zboží)

                                                             3 nových osobních automobilů homologovaného a technicky

                                                             způsobilého typu ve smyslu zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách

                                                             provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona

                                                             č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

                                                             provozem vozidla o změně některých souvisejících zákonů

                                                             (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění                

                                                             zákona č. 307/199 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

                                                             Přesná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 3

                                                             -Zadávací dokumentace.

                                                            

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:    677.686,- Kč

Lhůta pro podání nabídek trvá do:                  20.4.2018 do 12:00 hodin 

 

Způsob získávání zadávací dokumentace:      Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese

(Informace o tom, kde je možné získat            Charita Moravská Třebová, Svitavská 655/44,

kompletní zadávací dokumentaci)                    57101  Moravská Třebová; tel. +420 739 002 756.     

                                                                               Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat

                                                                               telefonicky a následně písemně nebo emailem.

                                                                               Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat

                                                                               v průběhu lhůty pro podání nabídek.

                                                                               Zadávací dokumentace bude poskytnuta uchazečům                  

                                                                               na adrese:                                    

                                                                               Charita Moravská Třebová, Svitavská 655/44,      

                                                                               57101  Moravská Třebová; tel. +420 739 002 756

                                                                               nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

                                                                               písemné nebo emailové žádosti dodavatele.

Typ zadávacího řízení:                                       Zakázka malého rozsahu

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Brzo ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel ven, zašel na opuštěné místo a tam se modlil…

 

Udělám si čas pro setkání s Bohem v modlitbě? Jednoho dne se v nebi zjistilo, že se lidé přestávají modlit. Jako hlavní příčinu lidé uváděli – nemáme na modlení čas. Proto Bůh rozhodl, že přidá hodinu denně – den měl 25 hodin. Jaké bylo překvapení, že k nebi po tomto opatření stoupalo stejně, někdy i méně modliteb než předtím.  Andělé zjistili, že lidé darovaný čas využili na vše možné i nemožné, jen ne na modlitbu. Zjistili, že modlitba není věcí času, ale lásky. Proto Bůh zrušil 25. hodinu a vymazal každou vzpomínku na ni.

 

p. Bohumír

 

Slovo na týden:

„Na konci našeho života nás nebudou soudit podle toho, kolik diplomů jsme získali, kolik peněz jsme vydělali anebo kolik velkých věcí jsme vykonali. Budou nás soudit podle tohoto: Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem pocestný a přijali jste mě pod svou střechu.“