DObrov

Dobrovolnictví

Motto: 

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Ve svém volném čase zadarmo pracují pro dobro druhých. 

Naše dobrovolnické centrum nabízí tři akreditované dobrovolnické programy zaměřené na děti, seniory, osoby s handicapem a charitní činnosti. 

Děkujeme Ministerstvu vnitra za financování dobrovolnických programů.

 

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Rovina je určena 3 body, látka se v přírodě vyskytují ve 3 skupenstvích, rodina je jedna jednotka a jsou v ní 3 rozdílné osoby: otec matka a dítě (děti). To jsou některé ze stop Boží trojjedinosti v přírodě a našem životě.
Že jeden Bůh žije bohatým vnitřním životem Otce Syna a Ducha sv., vzájemného dávání, přijímání a opětování ve vzájemné lásce nám sdělil Boží Syn Ježíš Kristus, který vzkazuje i nám: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9).
Hlubší přijetí tohoto vztahu Vám přeje a vyprošuje


P. Bohumír