Charita Moravská Třebová poskytuje tyto služby:

 

 I.              Registrované soc. služby:

  • denní stacionář Domeček (pro dospělé osoby s mentálním postižením)
  • sociálně terapeutické dílny Ulita (pro dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním)
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu
  • odborné sociální poradenství Občanská poradna
  • Charitní pečovatelská služba

II.             Sociálně prospěšné služby:

  • Centrum pěstounské péče Cesta

III.            Ostatní služby:

  •  Centrum humanitární pomoci
  •  Dobrovolnické centrum

V.            Vedlejší činnost:

  •   Andělský terapeutický obchod
  •   Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Rovina je určena 3 body, látka se v přírodě vyskytují ve 3 skupenstvích, rodina je jedna jednotka a jsou v ní 3 rozdílné osoby: otec matka a dítě (děti). To jsou některé ze stop Boží trojjedinosti v přírodě a našem životě.
Že jeden Bůh žije bohatým vnitřním životem Otce Syna a Ducha sv., vzájemného dávání, přijímání a opětování ve vzájemné lásce nám sdělil Boží Syn Ježíš Kristus, který vzkazuje i nám: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9).
Hlubší přijetí tohoto vztahu Vám přeje a vyprošuje


P. Bohumír