Charita Moravská Třebová poskytuje tyto služby:

 

 I.              Registrované soc. služby:

  • denní stacionář Domeček (pro dospělé osoby s mentálním postižením)
  • sociálně terapeutické dílny Ulita (pro dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním)
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu
  • odborné sociální poradenství Občanská poradna

II.             Sociálně prospěšné služby:

  • Centrum pěstounské péče Cesta

III.            Ostatní služby:

  •  Centrum humanitární pomoci
  •  Dobrovolnické centrum

V.            Vedlejší činnost:

  •   Andělský terapeutický obchod
  •   Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek 

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Slovo na týden:

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod.

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my...

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám znemožňuje jít po jeho cestách...

 

Krásný, pokojný adventní týden