Půjčovna

 

 

 

 

 

Při Charitě v Moravské Třebové funguje od roku 2007 půjčovna kompenzačních pomůcek. Je zde možno zapůjčit si pomůcky, které jsou třeba při péči o zdravotně postižené, nemocné či seniory. Ceník a seznam pomůcek k zapůjčení je možné stáhnout zde.

Naši nabídku postupně rozšiřujeme o žádané pomůcky

Půjčovna funguje  Pondělí, Středa,  Čtvrtek od 12:00 do 14:00

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Rovina je určena 3 body, látka se v přírodě vyskytují ve 3 skupenstvích, rodina je jedna jednotka a jsou v ní 3 rozdílné osoby: otec matka a dítě (děti). To jsou některé ze stop Boží trojjedinosti v přírodě a našem životě.
Že jeden Bůh žije bohatým vnitřním životem Otce Syna a Ducha sv., vzájemného dávání, přijímání a opětování ve vzájemné lásce nám sdělil Boží Syn Ježíš Kristus, který vzkazuje i nám: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9).
Hlubší přijetí tohoto vztahu Vám přeje a vyprošuje


P. Bohumír