Při Oblastní charitě v Moravské Třebové funguje od roku 2007 půjčovna kompenzačních pomůcek. Je zde možno zapůjčit si pomůcky, které jsou třeba při péči o zdravotně postižené, nemocné či seniory. Ceník a seznam pomůcek k zapůjčení je možné stáhnout zde.

Naši nabídku postupně rozšiřujeme o žádané pomůcky

Půjčovna funguje  Pondělí, Středa,  Čtvrtek od 12:00 do 14:00

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

  • zasej úsměv a vyroste radost,
  • zasej slovo útěchy a vyroste pokoj,
  • zasej skutek lásky a ve světě bude více dobra,
  • zasej modlitbu a člověk bude blíže k Bohu,
  • zasej pravdivá slova, aby pravda vítězila nad lží,
  • zasej pozdrav druhému člověku a bude vládnout mír,
  • zasej do svého srdce dobrou četbu a tvůj duch se bude radovat,
  • zasej spravedlnost a bude vítězit pravda,
  • zasej laskavý čin a bude se šířit dobrota ….

Citát na týden:

Do nebe si vezmeme jen to, oč se rozdělíme s druhými.
(papež František)


Všem přeji krásný požehnaný nový pracovní týden a děkuji každému z vás za pomoc při Tříkrálové  sbírce, moc si toho vážím.