Vyberte:

VEDOUCÍ SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ A SOC. TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Místo: Moravská Třebová,
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: 1. července
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Ludmila Dostálová, MBA

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ  A V DENNÍM STACIONÁŘI DOMEČEK

Místo: Svitavská 44, Moravská Třebová
Typ vztahu: Částečný úvazek
Nástup: 1. července
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Ludmila Dostálová, MBA

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH v sociálně terapeutických dílnách Ulita – Andělský terapeutický obch

Místo: Moravská Třebová
Typ vztahu: Plný úvazek
Nástup: 1. srpna
Výběrové řízení: Ano
Kontaktní osoba: Kateřina Vašková
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Rovina je určena 3 body, látka se v přírodě vyskytují ve 3 skupenstvích, rodina je jedna jednotka a jsou v ní 3 rozdílné osoby: otec matka a dítě (děti). To jsou některé ze stop Boží trojjedinosti v přírodě a našem životě.
Že jeden Bůh žije bohatým vnitřním životem Otce Syna a Ducha sv., vzájemného dávání, přijímání a opětování ve vzájemné lásce nám sdělil Boží Syn Ježíš Kristus, který vzkazuje i nám: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9).
Hlubší přijetí tohoto vztahu Vám přeje a vyprošuje


P. Bohumír