Andělská soutěž
11. června 2021 Blog

Andělská soutěž

Od března probíhal v rámci Charity Moravská Třebová a spolupracujících organizací 1. ročník Andělské výtvarné soutěže, jejímž vyvrcholením bylo dne 8. 6. 2021 vyhlášení vítězů spojené s předáním cen a diplomů. Tématem byla SPOLUPRÁCE.

Soutěže se zúčastnili nejen klienti služeb spadajících pod CHMT, ale také lidé žijící ve františkánském klášteře. Původně byla soutěž rozdělena do dvou věkových kategorií (8–15 let a 16+ let). Vlivem pandemie Covid-19 a uzavření škol se však nezapojil žádný žák Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová a z toho důvodu nakonec byla soutěž vyhlášena pouze v kategorii 16+. Dohromady se sešlo 19 obrázků, z nichž každý představoval spolupráci z jiného úhlu.

Soutěž probíhala dvěma způsoby. Prvním z nich bylo hlasování na Facebooku CHMT, kde mohl každý z hlasujících přiřadit maximálně tři hlasy „Líbí se mi“. Druhý probíhal za pomoci odborné poroty složené ze zástupců CHMT a františkánského řádu. V obou případech byly všechny tři obrázky s nejvyšším počtem hlasů nakonec odměněny diplomem a cenou.

Vzhledem k velké účasti a náročnému výběru získali všichni zúčastnění Čestné uznání.

Vyhlášení soutěže, které proběhlo na zahradě CHMT, se zúčastnila většina autorů, pracovníci CHMT a bratr Šimon jako zástupce františkánského řádu. Vítězové obou kategorií byli obdarování soškami andělů, druhá a třetí místa získala upomínkové medaile.

Všem autorům děkujeme za odvahu, kreativitu a zápal, se kterým se do tvoření pustili. Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací a propagací 1. ročníku soutěže. Doufáme a věříme, že se v následujících letech budeme u Andělské soutěže potkávat, a to nejen v kategorii výtvarné, ale snad i jiných.

Vítěz hlasování na Facebooku

Vítěz hlasování na FacebookuVítěz dle odborné poroty

Vítěz podle odborné poroty

Mgr. Markéta Schrömerová

sociální pracovník KC O krok dál
Tel.: 604 224 260 E-mail: 88EuVd54%-uB5_9j-onjGKcl~.oy.Z2938Es-Z29g