Moje jméno není diagnóza
7. října 2021 Blog

Moje jméno není diagnóza

Osvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví se koná každoročně od 10. září do 10. října a letos proběhl již 32. ročník. V rámci této osvěty se sociální služba sociální rehabilitace Komunitní centrum O krok dál podílela na přípravě besedy s názvem Moje jméno není diagnóza.

V příjemném prostředí Laskavárny v Moravské Třebové se 22. září uskutečnila ve spolupráci s iniciativou NaRovinu beseda, jejímž cílem bylo představení zkušeností lidí s duševním onemocněním. Toto setkání probíhalo na principu destigmatizačních aktivit, tzn., že lidé s vlastní zkušeností s onemocněním – peer konzultanti, přirozeným způsobem sdíleli své vlastní zážitky.

Atmosféra besedy byla uvolněná a přátelská, přibližně třicet účastníků mělo možnost vyslechnout spoustu zajímavých informací a je pravděpodobné, že během besedy padlo několik mýtů a podařilo se odbourat případné pochybnosti nebo předsudky ve vztahu k lidem s duševním onemocněním. Čas věnovaný dotazům byl plně využit a na závěr besedy hlavní aktéři sklidili upřímný potlesk a díky za svou odvahu otevřeně hovořit. 

Těšíme se na další spolupráci s iniciativou NaRovinu a věříme, že podobnými aktivitami přispějeme k dostupnější pomoci pro lidi, kterých se duševní onemocnění přímo či nepřímo dotýká.

Radka Křivohlávková

pracovník v sociálních službách KC O krok dál
Tel.: 737 479 873 E-mail: ~8quRWaj4oBr2Zlc-onjGKcl~.oy.Z2938Es-Z29g