Tříkrálová sbírka
4. února 2022 Blog

Tříkrálová sbírka

Sbírka, která probíhá v celé České republice a jedná se o největší celorepublikovou charitativní akci. 

V letošním roce probíhala sbírka od 1. do 16. ledna a byla v mnoha ohledech velmi specifická. Po loňském roce, kdy proběhla pouze ve „statické formě“ (tzn. kasičky byly umístěny na místech jako jsou kostely, obecní a městské úřady, obchody, apod.), se letos Tři králové vrátili do většiny domácností v klasické formě. Vzhledem k situaci kolem pandemie Covid-19 se sbírka uskutečnila ve více formách. Po loňské přestávce proběhla již výše zmíněná klasická koleda, na kterou se těšila jak široká veřejnost, tak i samotní koledníci. Zároveň se však osvědčily i kasičky umístěné na veřejně přístupných místech. Ke klasickým koledníkům se přidal ještě i „pan Onlajn“, který není omezen časem a za jeho pomoci je možné přispět na Tříkrálovou sbírku po celý rok stejně jako za pomoci dárcovské DMS.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku 2022 započaly již tradičně v předešlém roce, kdy se do organizace zapojila velká většina charitních pracovníků. Od října probíhaly přípravy spolupráce s místními asistenty, kteří se do sbírky zapojují již několikátým rokem. Hlavní přípravy však nastaly v prosinci, kdy koordinátoři a asistenti sháněli dobrovolníky, pečetili kasičky a rozváželi tašky s potřebami pro Tři krále. Vzhledem k situaci kolem pandemie Covid-19 byla sbírka plánována na klasickou koledu, avšak počítali jsme i s možností, že nebude možné vyjít do ulic a vytvořili plán B, který jsme nakonec nemuseli využít.

Hlavní koledovací den pro Moravskotřebovsko, Jevíčsko a Velkoopatovicko byl 8. 1. 2022, kdy do ulic vyšlo více než 500 koledníků, kteří navštívili převážnou část regionu. Koledníci měli v sobotu možnost načerpat síly a občerstvit se v refektáři františkánského kláštera, kde pro ně byl připraven guláš, buchty, čaj a další. Některé domácnosti Tři králové však přes veškerou snahu koordinátorů v tento den navštívit nestihli. Nejen z tohoto důvodu mohli lidé potkat skupinky Tří králů i v následujícím týdnu, a především o následujícím víkendu. V sobotu 16. 1. 2022 proběhl na náměstí v Moravské Třebové koncert kapely AcusticBox na závěr koledování.

Díky štědrosti všech dárců se podařilo na našem území vybrat více než 700 000 Kč, což je druhá nejvyšší v historii Tříkrálové sbírky od dob, kdy se do ní Charita Moravská Třebová zapojila.

Všem obcím, dobrovolníkům, koordinátorům, asistentům, bratrům františkánům, pracovníkům CHMT, podporovatelům i široké veřejnosti děkujeme za štědrost a projevenou podporu a pomoc, díky kterým se podařilo umožnit zažít pocit radosti a vzájemnosti, který je hlavním posláním sbírky.

Tříkrálová sbírka 2022 je za námi a my se těšíme na Tříkrálovou sbírku 2023!

Mgr. Markéta Schrömerová

sociální pracovnice KC O krok dál
Tel.: 604 224 260 E-mail: 88EuVd54%-uB5_9j-onjGKcl~.oy.Z2938Es-Z29g