CHARITA SE PŘEDSTAVUJE

Charita Moravská Třebová má v současné době 29 zaměstnanců, poskytuje 6 služeb, má 3 dobrovolnické programy, provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek a humanitární sklad (potraviny, šatník). Kdo tuto Charitu tvoří? 

Každý měsíc vychází v Moravskotřebovském zpravodaji článek o některé z našich služeb. A kdo je tu v jednotlivých službách pro Vás? To se dozvíte v této rubrice. 

Centrum pěstounské péče Cesta

Centrum pěstounské péče Cesta

V dubnu jsme vyzpovídali pracovnice Centra pěstounské péče Cesta... 

Článek o našem Centru najdete v Moravskotřebovském zpravodaji v dubnovém čísle na straně 14.

http://www.moravskatrebova.cz/cs/zpravodaj-3/

 

Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

V měsíci březnu vyšel v Moravskotřebovském zpravodaji článek o naší nové službě. A kdo jsou její pracovnice?

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland


Je to Bůh, který nás má rád takové, jací jsme, protože jsme jeho děti. Miluje nás nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad.

Dle Matky Terezy

 

p. Bohumír

 

NAJDI SI ČAS…

 

Najdi si čas na přemýšlení,

najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly,

je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

 

Najdi si čas na hru,

najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí,

je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

 

Najdi si čas na čtení,

najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

 

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

 

Matka Tereza z Kalkaty