Charita slavila

Charita slavila

Letošní Den otevřených dveří a Zahradní slavnost Charity Moravská Třebová připadl na úterý 2. října. Akce se pravidelně pořádá na počest svátku patrona charitních zařízení sv. Vincence z Pauly a touto každoroční kampaní Charita Moravská Třebová představujeme nejširší veřejnosti celou škálu našich služeb. 

Letošní Den otevřených dveří a Zahradní slavnost Charity Moravská Třebová připadl na úterý 2. října. Akce se pravidelně pořádá na počest svátku patrona charitních zařízení sv. Vincence z Pauly a touto každoroční kampaní Charita Moravská Třebová představujeme nejširší veřejnosti celou škálu našich služeb. 
Četní hosté z řad široké veřejnosti si mohli prohlédnout zdejší prostory a seznámit se s nabídkou charitních služeb. V rámci tématického programu k 5. výročí založení Centra pěstounské péče bylo možné zúčastnit se besedy o pěstounské péči, zhlédnout výstavu "Já, pěstoun" nebo se podívat na seriál dokumentů "Rodiče napořád". Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program plný skákání na hradě, jízdy na koních a zábavných aktivit. Celý Den otevřených dveří vyvrcholil odpolední Zahradní slavností, kterou ladně doprovodila hudební skupina Domino, naši klenti zazpívali blok neskutečně krásných písniček, poté vystoupily neméně dobré mažoretky Střípky a pohybově skvělě vybavená taneční skupina Elements. Pro klienty se jednalo o neopakovatelný zážitek a návštěvníci si program náležitě užili. 


Děkujeme všem na návštěvu a donátorům za podporu. Těšíme se příští rok na shledanou. 

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland


Je to Bůh, který nás má rád takové, jací jsme, protože jsme jeho děti. Miluje nás nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad.

Dle Matky Terezy

 

p. Bohumír

 

NAJDI SI ČAS…

 

Najdi si čas na přemýšlení,

najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly,

je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

 

Najdi si čas na hru,

najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí,

je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

 

Najdi si čas na čtení,

najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

 

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

 

Matka Tereza z Kalkaty