Charitní pečovatelská služba se představuje...

Charitní pečovatelská služba se představuje...

1. ledna letošního roku zahájila svoji činnost Charitní pečovatelská služba. Služba vznikla na základě poptávky, z řad obyvatel regionů Moravskotřebovsko a Jevíčsko.

Tato nová terénní služba nabízí širokou škálu služeb pro osoby, které si sami nemohou pomoci ve svém přirozeném prostředí. Služby naší pečovatelské služby nejsou určeny pouze pro seniory a osoby pobírající starobní důchod, ale také pro osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, osoby s chronickým onemocněním a osoby s tělesným postižením. Cílem naší služby je, aby tito lidé mohli žít důstojný život co nejdéle ve svém domácím prostředí. Naši pracovníci zajišťují pomoc při osobní hygieně, péči o vlastní osobu, pomoc v zajištění chodu domácnosti - nákupy, úklid domácnosti. Dále služba nabízí doprovod k lékaři, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. Charitní pečovatelská služba poskytuje své služby od pondělí do neděle od 7:00 do 18:00 dle přání klientů. Sjednat poskytnutí služby nebo se o službě informovat můžete na telefonním čísle 733 592 359 od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00. 

Více o službě
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland


Je to Bůh, který nás má rád takové, jací jsme, protože jsme jeho děti. Miluje nás nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad.

Dle Matky Terezy

 

p. Bohumír

 

NAJDI SI ČAS…

 

Najdi si čas na přemýšlení,

najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly,

je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

 

Najdi si čas na hru,

najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí,

je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

 

Najdi si čas na čtení,

najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

 

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

 

Matka Tereza z Kalkaty