CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Táhneme za jeden provaz...

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Žijeme z toho, co dostaneme, ale život utváříme tím, co dáváme...

DENNÍ STACIONÁŘ DOMEČEK

Rád s kamarády poznávám nové věci...

CENTRUM PĚSTOUNSKÉ PÉČE CESTA

Domov nejsou čtyři stěny, domov jsou vztahy v lásce...

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA

Víme, co pro Vás znamená domov...

KOMUNITNÍ CENTRUM O KROK DÁL

Nikdy nejste sami, společně můžeme jít o krok dál...

OBČANSKÁ PORADNA

Každá situace má své řešení...

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Největší radost máme z pomoci druhým...

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI "ŠANCE PRO RODINU"

Láska vždy nachází cestu...

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY ULITA

Do všeho co dělám, dávám kousek sebe...

Občanská poradna získala akreditaci pro oddlužení

Občanská poradna získala akreditaci pro oddlužení

Ministerstvo spravedlnosti udělilo v červenci 2018 Charitě Moravská Třebová akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Už jsme zapsaní i v Seznamu akreditovaných osob.

Získali jsme akreditaci pro oddlužení!

Ministerstvo spravedlnosti udělilo v červenci 2018 Charitě Moravská Třebová akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Už jsme zapsaní i v Seznamu akreditovaných osob.

Občanská poradna tak může nadále zpracovávat a podávat za klienty návrhy na povolení oddlužení. Lidový název pro oddlužení je osobní bankrot či insolvence.

Jen v období od ledna do června 2018 podala Občanská poradna za své klienty 11 návrhů na povolení oddlužení. Celkem od svého vzniku v roce 2016 poradna zpracovala 22 návrhů na oddlužení.

Všem klientům soud oddlužení povolil. Návrhy na oddlužení zpracované naší poradnou tak mají 100% úspěšnost.

Od 1. července 2017 už nemohou klienti podávat návrhy na oddlužení samostatně. Insolvenční zákona požaduje, aby návrh za dlužníka podal advokát, notář, insolvenční správce, exekutor nebo právě akreditovaná osoba.

Do konce června 2018 mohla občanská poradna podávat návrhy na oddlužení díky přechodnému období i bez akreditace.

K omezení okruhu osob, které jsou oprávněny zpracovávat návrhy na oddlužení, vedlo parlament nepoctivé jednání některých osob, které zneužívali tíživé postavení dlužníků. Jsou zmapovány případy, ve kterých si zpracovatelé návrhů účtovali desítky tisíc korun. Přitom ne vždy zpracovali návrh na oddlužení kvalitně, případně špatně poučili své klienty. Ti pak podali návrh na oddlužení a následně jim insolvenční správce prodal dům, ačkoli je na takové riziko zpracovatel návrhu neupozornil.

Kromě služeb v oblasti oddlužení Občanská poradna poskytuje rady také v oblasti dluhové problematiky obecně (exekuce, sestavení rozpočtu atd.), bydlení, rodinného práva, pracovního práva, sociálních dávek atd. Veškeré služby poradny jsou přitom bezplatné.

Více informací o poradně zde.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland


Je to Bůh, který nás má rád takové, jací jsme, protože jsme jeho děti. Miluje nás nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad.

Dle Matky Terezy

 

p. Bohumír

 

NAJDI SI ČAS…

 

Najdi si čas na přemýšlení,

najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly,

je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

 

Najdi si čas na hru,

najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí,

je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

 

Najdi si čas na čtení,

najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

 

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

 

Matka Tereza z Kalkaty