Svatomartinské veselí

Svatomartinské veselí

Už po deváté jsme se sešli v sále Na Písku s klienty denního stacionáře Domeček, sociálně terapeutických dílen Ulita a s klienti se zdravotním znevýhodněním ze spřátelených organizací v Pardubickém kraji, abychom oslavili svátek Svatého Martina.

Už po deváté jsme se sešli v sále Na Písku s klienty denního stacionáře Domeček, sociálně terapeutických dílen Ulita a s klienti se zdravotním znevýhodněním ze spřátelených organizací v Pardubickém kraji, abychom oslavili svátek Svatého Martina. Akce se konala pod záštitou a za finanční podpory hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a ve spolupráci s Vojenskou střední školou a Vyšší odbornou školou Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Ta pro konání akce bezplatně poskytla Sál Na Písku a propůjčila své studenty pro organizaci a výpomoc akce. Bohatý program si všichni náramně užili. Během odpoledne se na parketu předvedly mažoretky Poupata z Rozstání, Pohybové studio Háčko, Taneční skupina Elements nebo mažoretky Střípky. K tanci a poslechu hrála celý den skupina Domino. Před večeří dorazil i Svatý Martin na bílém koni.

Charita Moravská Třebová tímto děkuje hejtmanovi Pardubického kraje, Vojenské střední a Vyšší odborné škole Ministerstva obrany v Moravské Třebové, všem dobrovolníkům a v neposlední řadě sponzorům, kteří věnovali hodnotné dary do bohaté tomboly.

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland


Je to Bůh, který nás má rád takové, jací jsme, protože jsme jeho děti. Miluje nás nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad.

Dle Matky Terezy

 

p. Bohumír

 

NAJDI SI ČAS…

 

Najdi si čas na přemýšlení,

najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly,

je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

 

Najdi si čas na hru,

najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí,

je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

 

Najdi si čas na čtení,

najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

 

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

 

Matka Tereza z Kalkaty