CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Táhneme za jeden provaz...

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM

Žijeme z toho, co dostaneme, ale život utváříme tím, co dáváme...

DENNÍ STACIONÁŘ DOMEČEK

Rád s kamarády poznávám nové věci...

CENTRUM PĚSTOUNSKÉ PÉČE CESTA

Domov nejsou čtyři stěny, domov jsou vztahy v lásce...

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA

Víme, co pro Vás znamená domov...

KOMUNITNÍ CENTRUM O KROK DÁL

Nikdy nejste sami, společně můžeme jít o krok dál...

OBČANSKÁ PORADNA

Každá situace má své řešení...

PŮJČOVNA ZDRAVOTNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Největší radost máme z pomoci druhým...

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI "ŠANCE PRO RODINU"

Láska vždy nachází cestu...

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY ULITA

Do všeho co dělám, dávám kousek sebe...

Tříkrálová sbírka 2019

Tříkrálová sbírka 2019

Již po devatenácté proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a podruhé na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, Tříkrálová sbírka. Celkový výtěžek sbírky v rámci zmíněného území činí úctyhodných 641 319 Kč.

Již po devatenácté proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a podruhé na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, Tříkrálová sbírka. Celkový výtěžek sbírky v rámci zmíněného území činí úctyhodných 641 319 Kč. A i když z důvodu nemocí a nepříznivého počasí došlo k redukci počtu koledníků, jde o srovnatelnou částku s loňským rokem. Letos do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 120 skupin koledníků, což je kolem 450 dobrovolníků (loni to bylo 600!). 
Výtěžek Tříkrálové sbírky plánujeme použit na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu, podporu nově vznikajícího Komunitního centra O krok dál sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, pořízení dalších zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví. 

Letošní sbírku opět doprovodily dva benefiční koncerty, na kterých vystoupili hudební sbor Fermáta Moravská Třebová, Ivan Hřebabetský, Malá nedělní hudba, vystoupil multižánrový dechový orchestr Kunštát a Schola Jevíčko.

Odměnou pro koledníky je pak Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, kterými chceme poděkovat zejména dětským koledníkům.

Máme radost, že se Tříkrálová sbírka trvale zapsala do podvědomí občanů a stává se z ní v našem regionu pěkná tradice. Všem dárcům upřímně děkujeme

 

Celorepublikový výnos sbírky můžete sledovat na www.trikralovasbirka.cz/vysledky

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland


Je to Bůh, který nás má rád takové, jací jsme, protože jsme jeho děti. Miluje nás nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad.

Dle Matky Terezy

 

p. Bohumír

 

NAJDI SI ČAS…

 

Najdi si čas na přemýšlení,

najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly,

je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

 

Najdi si čas na hru,

najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí,

je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

 

Najdi si čas na čtení,

najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

 

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

 

Matka Tereza z Kalkaty