Výběrové řízení "Pořízení automobilů pro sociální služby Charity Moravská Třebová"

Charita Moravská Třebová vypisuje výběrové řízení na dodávku 3 osobních automobilů pro své sociální služby.

Informace o výběrovém řízení

 

Název výběrového řízení:      Pořízení automobilů pro sociální služby Charity Moravská Třebová

Název projektu:                      Pořízení automobilů pro sociální služby Charity Moravská Třebová

 

Název příjemce:                      Charita Moravská Třebová

Sídlo příjemce:                        Kostelní nám. 24/3, 571 01 Moravská Třebová

Telefon:                                    +420 739 002 756

 

Osoba oprávněná jednat         Ludmila Dostálová

jménem příjemce/ telefon:       +420 739 002 756

 

Předmět zakázky:                    Dodávka

(služba/dodávka/staveb. práce)

Stručný popis předmětu zakázky:        Předmětem veřejné zakázky je koupě (dodávka zboží)

                                                             3 nových osobních automobilů homologovaného a technicky

                                                             způsobilého typu ve smyslu zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách

                                                             provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona

                                                             č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

                                                             provozem vozidla o změně některých souvisejících zákonů

                                                             (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění                

                                                             zákona č. 307/199 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

                                                             Přesná specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 3

                                                             -Zadávací dokumentace.

                                                            

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH:    677.686,- Kč

Lhůta pro podání nabídek trvá do:                  20.4.2018 do 12:00 hodin 

 

Způsob získávání zadávací dokumentace:      Zadávací dokumentaci si zájemci vyžádají na adrese

(Informace o tom, kde je možné získat            Charita Moravská Třebová, Svitavská 655/44,

kompletní zadávací dokumentaci)                    57101  Moravská Třebová; tel. +420 739 002 756.     

                                                                               Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat

                                                                               telefonicky a následně písemně nebo emailem.

                                                                               Zadávací dokumentaci si zájemci mohou vyžádat

                                                                               v průběhu lhůty pro podání nabídek.

                                                                               Zadávací dokumentace bude poskytnuta uchazečům                  

                                                                               na adrese:                                    

                                                                               Charita Moravská Třebová, Svitavská 655/44,      

                                                                               57101  Moravská Třebová; tel. +420 739 002 756

                                                                               nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení

                                                                               písemné nebo emailové žádosti dodavatele.

Typ zadávacího řízení:                                       Zakázka malého rozsahu

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.“
Romain Rolland


Je to Bůh, který nás má rád takové, jací jsme, protože jsme jeho děti. Miluje nás nekonečnou, dokonalou láskou bez výhrad.

Dle Matky Terezy

 

p. Bohumír

 

NAJDI SI ČAS…

 

Najdi si čas na přemýšlení,

najdi si čas na modlitbu,

najdi si čas na smích.

Je to zdroj síly,

je to největší moc na světě,

je to hudba duše.

 

Najdi si čas na hru,

najdi si čas na to, abys miloval a byl milován,

najdi si čas na to, abys dával.

Je to tajemství věčného mládí,

je to privilegium, které dává Bůh:

den je příliš krátký na to,

abychom byli egoisty.

 

Najdi si čas na čtení,

najdi si čas na to, být přítelem,

najdi si čas na práci.

Je to pramen moudrosti,

je to cesta ke štěstí.

 

Najdi si čas na prokazování milosrdenství,

je to klíč k nebi.

 

Matka Tereza z Kalkaty