Další projekty

Logo_CMYK

Název dotačního titulu: Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Název projektu: Pomáháme Ukrajině

Realizace: 1. 5. 2022 - 31. 12. 2022

Cílem projektu je poskytnutí základní humanitární pomoci při příchodu na naše území a následné zapojení cílové skupiny do místního dění, aby s prodlužujícím se pobytem nevznikalo její sociální vyloučení, které by mohlo přinést negativní důsledky, zejména v chování dětí. Projekt je zaměřen na volnočasové aktivity, a to nejenom pro děti, ale i jejich rodiče, a propojení s ostatními obyvateli. V rámci projektu bude probíhat kurz češtiny, výlety, společné setkávání ukrajinských rodin s těmi místními, tvořivé workshopy a přednášky podle zájmu. Bude nabídnuta i možnost individuální terapeutické podpory nebo skupinové práce s traumatem.