Klub pro pěstouny

Cílem skupinových setkání je pravidelná cílená skupinová podpora tam, kde ji jedinci/skupina aktuálně potřebuje a kterou nelze získat běžně poskytovanými službami pro pěstouny v rámci doprovázení.

Klub pěstounů je prostor pro:

 • vzájemnou psychickou/emoční podporu
 • posilování sebevědomí, sebepojetí, osobnostní růst
 • vytváření/posilování sociálních vztahů
 • posilování sounáležitosti s ostatními pěstouny
 • snižování pocitu sociální izolace
 • získávání sociální opory a informací
 • poradenství, edukace.

Skupinová pravidla

 • přicházíme a končíme v domluveném čase
 • dodržujeme čas přestávek
 • regulace zvonění mobilních telefonů
 • domluva na oslovování, vč. tykání x vykání
 • vzájemný respekt všech účastníků k sobě navzájem
 • vzájemný respekt všech účastníků k přineseným tématům
 • nesouhlasím-li – nekritizuji ústně ani neverbálně, řeknu, co potřebuji/vidím jinak
 • co zazní na skupině, zůstává tam – absolutní mlčenlivost
 • neskáču nikomu do řeči
 • svá přání či požadavky sděluji v kontextu svých potřeb
 • skupina se drží dojednaného tématu
 • dodržování pravidel hlídají všichni účastníci skupiny, za jejich dodržování je zodpovědný průvodce skupinou
 • účastník přijímá návrat k pravidlům po upozornění průvodcem skupinou
 • místo pro další pravidla dle potřeb/přání účastníků/průvodců

Termíny setkání, Centrum pěstounské péče Cesta (Bránská 18, M. Třebová):

 • 22. 1. 2019 Pěstounství a veřejnost 
 • 13. 3. 2019 Kontakt s rodiči dětí 
 •   5. 6. 2019 Hranice při výchově dětí 
 • 10. 9. 2019 Péče (nejen o děti, vztahy, domácnost, ale i sebe sama)
 • 20. 11. 2019 Předvánoční čas – rodinné tradice