Klub pro pěstouny

Cílem skupinových setkání je pravidelná cílená skupinová podpora tam, kde ji jedinci/skupina aktuálně potřebuje a kterou nelze získat běžně poskytovanými službami pro pěstouny v rámci doprovázení.

Klub pěstounů je prostor pro:

 • vzájemnou psychickou/emoční podporu
 • posilování sebevědomí, sebepojetí, osobnostní růst
 • vytváření/posilování sociálních vztahů
 • posilování sounáležitosti s ostatními pěstouny
 • snižování pocitu sociální izolace
 • získávání sociální opory a informací
 • poradenství, edukace.

Skupinová pravidla

 • přicházíme a končíme v domluveném čase
 • dodržujeme čas přestávek
 • regulace zvonění mobilních telefonů
 • domluva na oslovování, vč. tykání x vykání
 • vzájemný respekt všech účastníků k sobě navzájem
 • vzájemný respekt všech účastníků k přineseným tématům
 • nesouhlasím-li – nekritizuji ústně ani neverbálně, řeknu, co potřebuji/vidím jinak
 • co zazní na skupině, zůstává tam – absolutní mlčenlivost
 • neskáču nikomu do řeči
 • svá přání či požadavky sděluji v kontextu svých potřeb
 • skupina se drží dojednaného tématu
 • dodržování pravidel hlídají všichni účastníci skupiny, za jejich dodržování je zodpovědný průvodce skupinou
 • účastník přijímá návrat k pravidlům po upozornění průvodcem skupinou
 • místo pro další pravidla dle potřeb/přání účastníků/průvodců