Projekt - Zvýšení kvality práce v CPP Cesta

EU zaměstanost 

Centrum pěstounské péče Cesta zahájilo dnešním dnem 1. 3. 2017 realizaci projektu „Zvýšení kvality práce v Centru pěstounské péče Cesta (CPP)“. Projekt je realizován z finančních prostředků EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Výzva číslo 03_16_065, Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně -právní ochraně dětí. 

Projekt je pro službu Centrum pěstounské péče Cesta dobrou příležitostí pro zvýšení kvality a profesionalizaci námi poskytované služby. Dává nám možnost přizvat tým odborníků, kteří se v dané problematice pohybují mnoho let. Skládá se ze dvou stěžejních částí: Kompletní úpravy standardů kvality a dále zavedení pro nás nových pracovních postupů a metod. Na projektu se podílí i pracovníci Centra pěstounské péče, protože naším cílem je využití výsledků projektu v přímé práci s rodinami. Chceme zajistit pro pěstouny komplexní a kvalitní doprovodné služby. 

Projekt byl realizován v období 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Dokumenty CPP