Způsob poskytování služby

  • uzavírání Dohody o výkonu pěstounské péče s osobami majícími v pěstounské péči dítě mladší 18 let (§ 48 odst. 2 písm. d)
  • poskytujeme osobám, se kterými máme uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči. Sledujeme výkon pěstounské péče. (§ 48 odst. 2 písm. f)
  • vyhledáváme fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat jejich jména obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (§ 48 odst. 2 písm. h).