Ceník služeb

Stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby (CENÍK) (platný od 1. 2. 2019)
Ceník ke stažení

Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., upravuje od 1. 2. 2019 Charita Moravská Třebová výši úhrad za úkony pečovatelské služby takto:

 

Základní činnosti a úkony pečovatelské služby

 

Kód

 

Cena

pracovní dny

 

Cena

víkend a svátek

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

0101

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

0103

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

0104

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

0106

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

0201

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Pomoc při použití WC

0202

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

0203

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při přípravě jídla a pití

0301

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Příprava a podání jídla a pití

0313

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Dovoz nebo donáška jídla

0314

20,-Kč/úkon

-

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,, například sezónního úklidu, úklidu po malování

0502

120,-Kč/hod.

-

Běžné nákupy a pochůzky

0507

110,-Kč/hod.

  120,-Kč/hod.

Běžný úklid a údržba domácnosti

0508

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Donáška vody

0510

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

0511

110,-Kč/hod.

120,-Kč/hod.

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

0512

110,-Kč/úkon

-

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

0513

60,-Kč/kg

-

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

0514

60,-Kč/kg

-

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

 

0808

 

110,-Kč/hod.

 

120,-Kč/hod.

Fakultativní činnosti - nenárokové

Přeprava klienta automobilem provozovaným poskytovatelem

5001

15,-Kč/km

-

 

NÁROK NA BEZPLATNÉ SLUŽBY

Základní úkony pečovatelské služby uvedené v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou poskytovány bezplatně:

  • účastníkům odboje,
  • osobám účastným rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
  • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila alespoň 12 měsíců a rozhodnutí o něm bylo zrušeno podle zákona č. 87/1991 Sb.,
  • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v předešlých bodech starším 70 let.

Nárok na bezplatné služby je potřeba doložit příslušným dokumentem. Za fakultativní služby je požadována úhrada dle platného ceníku pečovatelské služby Charity Moravská Třebová.

Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2019 a v celém rozsahu ruší a nahrazuje dřívější ceníky.