Ceník služeb (od 1. 11. 2022)

Ceník základních činností Denní stacionář Domeček
platný od 1. 11. 2022

 

 

Základní činnosti

Popis činnosti

Forma poskytování

Cena

A

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při a oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (např. podpora chůzi do schodů), pomoc a podpora při podávání jídla a pití (manipulace s jídlem – ohřev, servírování,…)

individuální

130,- Kč/ hod.

B

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při použití WC
poskytnutí sprchy

individuální

130,- Kč/ hod.

C

Poskytnutí stravy

 

 

 

 

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (= změna jídla čipem, odhlášení a přihlášení obědů pracovníkem, objednání a převzetí obědů z OROLU)

individuální

Oběd - 78,- Kč
Oběd + jednorázový plastový box - 85 Kč

Svačina

V ceně jsou zahrnuty i provozní a režijní náklady související s přípravou stravy.

 

 

22,- Kč/malá svačina

30,- Kč/velká svačina

       

D

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

pracovně výchovná činnost + nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností + vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

(= rukodělné činnosti, muzikoterapeutické činnosti, pohybové aktivity, relaxační aktivity, rozvoj a upevňování získaných znalostí, individuální plánování

Skupinová (individuální přístup pracovníka ke klientovi ve skupině)

60 Kč/ hod.

individuální

60,- Kč/ hod.

E

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Mše sv., nácvik orientace v okolí DS, udržování kontaktu s klienty jiných zařízení, účast na společenských, kulturních, sportovních a prezentačních akcích,…

Skupinová (individuální přístup pracovníka ke klientovi ve skupině)

60,- Kč/ hod.

F

Sociálně terapeutické činnosti

činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální  začleňování osob

(=nákupy, návštěva restaurace, knihovna, nácvik vyřizování záležitostí na poště, úřadech, nácvik praktických dovedností potřebných v každodenním životě, oslava narozenin a svátků…)

skupinová

60,- Kč/ hod.

G

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (= podpora při vyřizování osob. Záležitostí na úřadech a poště, v bance, pomoc při obsluze terminálu ve školní jídelně, pomoc při vyřizování stížností, konzultace s pracovníky,…

individuální

130,- Kč/ hod.

ceník služeb

 

CENÍK SVOZOVÉ SLUŽBY DENNÍHO STACIONÁŘE DOMEČEK

Schválený vedoucím služby a platný ode dne: 1. 9. 2022

Fakultativní služba – SVOZ KLIENTŮ

ceník aktuál 0922.