V čem poradíme?

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

 • Dluhy (např. exekuce, oddlužení, práva a povinnosti dlužníka)
 • Finance (např. rodinný rozpočet)
 • Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (např. hledání zaměstnání, životopis, příprava na vstupní pohovor)
 • Bydlení (např. vzory smluv, nájemní bydlení, trvalý pobyt)
 • Rodinné právo (např. svěření dítěte do péče, určení výživného, rozvodové řízení)
 • Majetkoprávní vztahy (např. vzory smluv, dědictví)
 • Vzdělání (např. školní systém, přijímací zkoušky)
 • Ochrana spotřebitele (např. práva a povinnosti stran, reklamace)
 • Právní systém a právní ochrana (např. občanské, pracovní a trestní právo)
 • Sociální dávky (např. druhy dávek, podmínky, žádosti, systém sociálního zabezpečení), zdraví a bezpečí
 • Podpora při zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím, osobami blízkými a příbuznými.