V čem poradíme?

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:

  • Dluhy (např. exekuce, oddlužení, práva a povinnosti dlužníka)
  • Finance (např. rodinný rozpočet)
  • Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (např. hledání zaměstnání, životopis, příprava na vstupní pohovor)
  • Bydlení (např. vzory smluv, nájemní bydlení, trvalý pobyt)
  • Rodinné právo (např. svěření dítěte do péče, určení výživného, rozvodové řízení)
  • Majetkoprávní vztahy (např. vzory smluv, dědictví)
  • Vzdělání (např. školní systém, přijímací zkoušky)
  • Ochrana spotřebitele (např. práva a povinnosti stran, reklamace)
  • Právní systém a právní ochrana (např. občanské, pracovní a trestní právo)
  • Sociální dávky (např. druhy dávek, podmínky, žádosti, systém sociálního zabezpečení)