Projekt - Cílená podpora rodin

Oblastní charita v Moravské Třebové vytvořila projekt týkající se podpory sociálně znevýhodněných rodin, který doplňuje poskytované sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Projekt se zaměřuje nejen na děti předškolního věku, pro jejichž rodiče je komplikované vytvořit podnětné prostředí pro zdravý rozvoj dítěte, ale i na věk mladší a starší školní. Snažíme se do programu začlenit i rodiče a pracovat s celou rodinou jako systémem a celkem. Cílem celého projektu je zvýšit a posílit rodičovské kompetence, poskytnout rodinám podpůrné poradenství a učit rodinu společně a aktivně trávit volný čas.

V rámci projektu také posilujeme aktivitu rodičů, a to prostřednictvím přednáškových cyklů a tematických víkendových akcí , jejichž cílem je umožnit sdílení a výměnu zkušeností rodičů s péčí o děti a jejich výchovu. Další možnost, jak rodiny mohou využít našich služeb je možnost zúčastnit se konzultací a psychoterapií s odborníky z dlouholetou zkušeností z praxe a pravidelné konzultace v rodinách uživatelů.

Celý projekt je podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí. Budeme se těšit na příští společné přednášky, které budou probíhat v průběhu roku 2014, jejichž harmonogram můžete nalézt na stránkách Oblastní charity Moravská Třebová.

MPSV

Aktivity projektu:

Jak zvládat krizové situace
Dne 31. května 2014 proběhl rodinný výukový seminář s programem pro děti s názvem „Jak zvládat krizové situace“ v budově Oblastní charity v Moravské Třebové. Výukového semináře se zúčastnily celkem 3 rodiny a 5 dětí z původních 6 plánovaných rodin. Projekt se týká vybraných rodin ze Sociálně aktivizační služby OCHMT. Výukový seminář se skládal ze dvou přednášek na téma „Drogy a my“ a „Finanční gramotnost“. V průběhu celého semináře byly připraveny aktivity po přítomné děti. Hry se skládaly z šesti disciplín, které museli děti absolvovat v co nejlepším výkonu. Po absolvování disciplín byly odměněny sladkostmi a diplomy. Následně děti absolvovaly hodinu keramiky, kde si vytvořily krásné výrobky, které jim po vypálení odvezeme. Atmosféra v rámci celého prodlouženého dopoledne byla ohromná, děti se radovaly z každého svého úspěchu. Celý projekt je podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Budeme se těšit na příští společné přednášky, které budou probíhat v průběhu roku 2014.

Kurz první pomoci
Dne 17. 7. 2014 proběhla vzdělávací přednáška a aktivizační program pro rodiče s dětmi s názvem „Kurz první pomoci“ v budově Oblastní charity v Moravské Třebové.
Vzdělávací přednášky se zúčastnilo celkem 13 osob z plánovaných 25. Celkem tedy přijely 3 rodiny a 8 dětí, které jsou evidované v Sociálně aktivizační službě OCHMT. Lektorka kurzu Mgr. Kateřina Krausová je vystudovaná zdravotní sestra s bohatými zkušenostmi. V průběhu celé přednášky byly děti zapojovány do kurzu aktivizačními činnosti. Ze zpětné vazby můžeme podotknout, že se akce velmi vydařila a rodiny, které se zúčastnili, se velmi těší na další plánované akce. Absolvováním přednášky získali všichni účastníci osvědčení o účasti. Celý projekt je podpořen z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Budeme se těšit na příští společné přednášky, které budou probíhat v průběhu roku 2014.