Projekt - Rozvoj SAS v Pardubickém kraji

EU zaměstanost                                                                  Pardubický kraj                                      

V rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III financovaného z Operačního programu Zaměstnanost jsme dostali účelovou dotaci na Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem a z rozpočtu Pardubického kraje. Projekt byl zahájen 1. 1. 2020 a bude realizován do 31. 12. 2021. V rámci projektu získala služba částku na dvouleté období ve výši 8 586 000,- Kč. Cílem tohoto projektu je:

  • podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy
  • podpora sociálního začleňování a boje s chudobou
  • podpora adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů
  • podpora zaměstnanosti
  • podpora rovných příležitostí žen a mužů
  • podpora dalšího vzdělávání
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb

logo-PK-STD-III-nové-1024x730