Praxe

Charita Moravská Třebová umožňuje výkon praxe ve svých službách.

Praxi mohou vykonávat nejen studenti středních, vyšších odborných nebo vysokých škol, ale i osoby, které se na pozici pracovníka v sociálních službách připravují prostřednictvím kurzu.

Do sociální služby Občanská poradna jsou přijímání pouze praktikanti připravující se na práci sociálního pracovníka podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy studenti minimálně vyšších odborných škol.

Služba Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Centrum pěstounské péče umožňuje praktikantům dozvědět se o praktickém fungování služby, seznámení se standardy sociální služby a pracovními postupy služby, případně účast na poradách. Nicméně z důvodu dobrovolnosti služby a také pro to, že v těchto službách jde především o děti, a v Centru pěstounské péče o děti s traumaty, nechceme tuto důvěru narušovat přizváním krátkodobého praktikanta.

Pro zprostředkování praxe kontaktuje vedoucí jednotlivých služeb:

Kateřina Schönová, DiS. (Denní stacionář Domeček, Sociálně terapeutické dílny Ulita)

Mgr. Pavel Šejnoha (Občanská poradna)

Pavla Preisnerová (Komunitní centrum O krok dál)

Mgr. Martina Jínková (SAS, CPP, CHPS)