Projekty EU

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016043

EU zaměstanost                                         MPSV
Název projektu: Rodina spolu
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016043
Doba realizace: 1. 3. 2020 – 30. 6. 2022
Popis projektu:

Tématem projektu je komplexní podpora rodin a mladistvých v Moravské Třebové při předcházení a obnově narušených funkcí rodiny a  zlepšení občanského soužití ve městě prostřednictvím spolupráce lokálních organizací, nabídkou vzdělávacích/kompetenčních aktivit, aktivit vedoucích k upevnění rodinných vazeb, terapeutické podpory jednotlivců a rodin a také prostřednictvím vybudování komunitní zahrady. Projekt podpoří 25 osob z CS.

Cíle projektu: 

Cílem projektu je změna chování a zapojení osob z CS do společenského, ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. Nabídkou komunitních aktivit vedoucích k samostatnosti, zodpovědnosti a bezpečí u CS.

U podpořených osob dojde také ke změně postojů při výchově dětí a vnímání bezpečí, rozvoji smysluplného trávení rodinného času a nabyté zkušenosti zavedou do svého života.

Předpokladem je, že podpořeno bude 25 jednotlivců nad 40 hodin podpory, ale paralelně s tím budou podpořeny celé rodiny do konce června 2022.

Cíl bude doložen počtem hodin přímé práce s osobami z CS pracovníky z realizačního týmu napříč všemi klíčovými aktivitami a prezenčními listinami z workshopů a setkání. A dále autoevaluačními dotazníky pro CS.

Dílčí cíl 1)

Dílčím cílem komunitní zahrady je posílení schopností osob z CS zvládat obtížné interakce v komunitě tím, že získá větší míru kontroly nad okolnostmi svého života, kterou získají prostřednictvím společné práce v komunitě s podporou komunitního pracovníka, který bude využívat metod podpory a motivace. Bude zvyšovat sebedůvěru osob z CS tím, že je bude zapojovat do realizace komunitní zahrady.

Dílčí cíl 2)

Dílčím cílem sociálně terapeutických aktivit vedoucích k obnově narušených funkcí rodiny je stabilizace situace v rodině a předcházení ohrožení dětí v rodině a jejich odebrání z rodiny.