Projekty EU

Plakát A3_ekologická doprava v soc. službách Mor. Třebová

elektromobily

Rozšíření vozového parku

logo-eu-a-mpsv - ořez

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji III

logo-eu-a-mpsv - ořez

Projekt: Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589.

Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost vybraných druhů sociálních služeb prevence na území Pardubického kraje pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a zvýšit jejich uplatnitelnost ve společnosti a na trhu práce..

Projekt Rodina spolu

logo-eu-a-mpsv - ořez

Projekt: Rodina spolu, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016043.

Cílem projektu je změna chování a zapojení osob z CS do společenského, ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti. Nabídkou komunitních aktivit vedoucích k samostatnosti, zodpovědnosti a bezpečí u CS.

Řešíme dluhy v Moravské Třebové

logo-eu-a-mpsv - ořez

Projekt: Řešíme dluhy v Moravské Třebové, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016200.

Cílem projektu je poskytnout sociálně vyloučeným nebo vyloučením ohroženým obyvatelům Moravské Třebové komplexní podporu pro předcházení a účinné řešení jejich zadluženosti, případně předluženosti.

 

.