Postní almužma

postni_almuzna

Postní almužna je malou sbírkou organizovanou ve farnostech v době postní, tedy 40 dní před velikonocemi. V této době si lidé přinesou z kostelů domů malou kasičku, do které mohou během této doby vhazovat peníze, které by jinak utratili za věci, které si v postu odepřeli. Tyto kasičky pak znovu odevzdají v kostele na počátku Velikonoc, aby je pracovníci charity vyzvedli a výtěžek z této sbírky použili na pomoc potřebným. Jedná se většinou o přímou pomoc do rodin. Charita Moravská Třebová pořádá tuto sbírku ve všech farnostech Moravskotřebovska, Jevíčska a Velkoopatovicka.

Kontakty:
Bc. Žaneta Liznová, DiS. 

mobil: 734 435 089 
email: zaneta.liznova@mtrebova.charita.cz

Více se dozvíte na stránkách postní almužny:
http://www.postnialmuzna.cz/o-sbirce/