2021

Možná si odřekli nákup nového oblečení, možná čokoládu. Faktický výsledek Postní almužny 2021 ale předčil veškerá očekávání. 

Díky štědrosti věřících z jednotlivých farností spadajících pod působnost Charity Moravská Třebová se v papírových kasičkách Postní almužny letos vybralo celkem 60 048 Kč.

Na charitu mohli věřící peníze za to, co si odřekli v době postu, věnovat od 21. února do 11. dubna 2021. Obnos přibližně ve výši požitku odevzdali v postničce v kostele, aby jím pomohli bližním v nouzi. Na kasičku mohli i sami poznamenat, jak si přejí, aby peníze byly použity.

Finanční prostředky získané touto sbírkou budou použity na praktickou pomoc lidem bez domova a rodinám v tíživé životní situaci z regionu.

Za ochotu pomáhat patří každému z dárců náš upřímný dík.