Postní almužna 2016

Již po osmé byl začátek postní doby spojen se zahájením charitní sbírky Postní Almužna. Princip sbírky, která je přednostně určena věřícím z našich farností, je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknou, vloží do papírové pokladničky, tzv. postničky a na konci postu ji přinesou do kostela.

Letošní sbírka, kterou církev použije prostřednictvím Oblastní charity Moravská Třebová na pomoc sociálně potřebným, vynesla celkem 34.356,- Kč