Postní almužna 2018

Stalo se pěknou tradicí, že k postní době patří malé papírové kasičky postní almužny, do kterých věřící střádají celých šest týdnů peníze, aby je pak na Květnou neděli předali jako svůj dar charitě. Vždyť konání dobrých skutků a almužna s půstem neoddělitelně souvisí. Tato sbírka se svým rozsahem zdaleka nepřibližuje sbírce Tříkrálové, přesto si nachází své příznivce.

Díky štědrosti věřících z jednotlivých farností spadajících pod působnost Charity Moravská Třebová se v kasičkách postní almužny letos vybralo celkem 41 508,- Kč.

Tato částka byla vybrána v celkem 190 kasičkách z devatenácti farností.

Finanční prostředky získané touto sbírkou budou použity na praktickou pomoc lidem bez domova a rodinám v tíživé životní situaci, část peněz podpoří provoz humanitárního šatníku.

Za ochotu pomáhat patří každému z dárců náš upřímný dík.