Putovní výstava "Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19"
14. července 2021 Články

Putovní výstava "Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19"

Na září připravujeme expozici výstavy fotografií „Česká vlna solidarity aneb Občanská společnost v boji proti covid-19". Putovní výstava vznikla z iniciativy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace se záměrem poukázat na potenciál neziskového sektoru a nasazení jednotlivců i organizací, se kterým čelili důsledkům první vlny koronavirové krize. 

Charitu Moravská Třebová a Město Moravská Třebová zastupuje na výstavě fotografie Petra Matouška. Zachycuje zobrazení „Božího hrobu s andělem“ před budovou Charity Moravská Třebová, která se na jaře 2020 stala přirozeným centrem pomoci ve městě.

V rámci výzvy pro zasílání fotografií Sekretariát Úřadu vlády obdržel cca 200 fotografií od 108 organizací. Z kapacitních důvodů byl na výstavních panelech zveřejněn pouze zlomek (celkem 66 fotografií). Výběr byl poskládán tak, aby zachycoval jak pestrost a šíři neziskového sektoru tak i širokou škálu pomoci, kterou NNO poskytly.

Petr Matoušek

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel.: 734 791 102 E-mail: _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M