Charita Moravská Třebová oslavila významné události
29. září 2021 Články

Charita Moravská Třebová oslavila významné události

V rychlém sledu jsme oslavili Den Charity a Den české státnosti. Zároveň jsme si připomněli 1100 let od mučednické smrti Svaté Ludmily, první české světice a babičky Svatého Václava.  

15. září uběhlo 1100 let od zavraždění první české přemyslovské kněžny, sv. Ludmily. Často se jí také říká Matka národa či naše „pramáti“. Důvodů je více. Jako dokonalá babička vychovala hlavního patrona a Ochránce naší země sv. Václava a spolu s ním je považována za zakladatelku českého křesťanského státu. Její výchova ale měla přímý vliv i na další generace vládnoucích Přemyslovců. Svatá Ludmila je jedním z hlavních předků českých panovníků i českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. Její život byl popsán v řadě legend o české historii v 9. a 10. století.

27. září má svátek sv. Vincenz z Pauly, patron moderní charitní práce. Jako kněz zasvětil svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. Čeští a moravští biskupové tak v roce 2008 oficiálně vyhlásili 27. září jako Den Charity. Akce u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly se konají od začátku září a pokračují i během října.

Svátek svatého Václava a Den české Státnosti připadá každoročně na 28. září. Tento den slavíme památku svatého Václava, knížete českých zemí, který byl pravděpodobně roku 935 v tento den zabit svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi u dveří kostela. Svatý Václav je symbolem českého státu a jeho přemyslovské tradice, hlavním patronem české země, bývá zobrazován s kopím s praporem, také s mečem a štítem se svatováclavskou orlicí.

Sv. Ludmila a sv. Václav

Petr Matoušek

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel.: 734 791 102 E-mail: _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M