Postní almužna vynesla přes 60 000 Kč. Děkujeme!
22. dubna 2021 Články

Postní almužna vynesla přes 60 000 Kč. Děkujeme!

Možná si odřekli nákup nového oblečení, možná čokoládu. Faktický výsledek Postní almužny ale předčil veškerá očekávání. 

Díky štědrosti věřících z jednotlivých farností spadajících pod působnost Charity Moravská Třebová se v papírových kasičkách Postní almužny letos vybralo celkem 60 048 Kč.

Na charitu mohli věřící peníze za to, co si odřekli v době postu, věnovat od 21. února do 11. dubna 2021. Obnos přibližně ve výši požitku odevzdali v postničce v kostele, aby jím pomohli bližním v nouzi. Na kasičku mohli i sami poznamenat, jak si přejí, aby peníze byly použity.

Finanční prostředky získané touto sbírkou budou použity na praktickou pomoc lidem bez domova a rodinám v tíživé životní situaci z regionu.

Za ochotu pomáhat patří každému z dárců náš upřímný dík.

Petr Matoušek

Petr Matoušek

personalista a fundraiser
Tel.: 734 791 102 E-mail: _.GBO_5l-nFo1YUS8mEoS~l7T-uk87j7T-M