Definice sbírky

Veřejnou sbírkou (dále jen „sbírka“) je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména:

Ø  humanitární, charitativní,

Ø  rozvoj vzdělání,

Ø  rozvoj  tělovýchovy nebo sportu,

Ø  ochrana kulturních památek, tradic

Ø  ochrana životního prostředí

Ø  ostatní, podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

 

Sbírku nelze pořádat je-li účel sbírky v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.