Definice sbírky

Veřejnou sbírkou (dále jen „sbírka“) je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména:

Ø  humanitární, charitativní,

Ø  rozvoj vzdělání,

Ø  rozvoj  tělovýchovy nebo sportu,

Ø  ochrana kulturních památek, tradic

Ø  ochrana životního prostředí

Ø  ostatní, podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Sbírku nelze pořádat je-li účel sbírky v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.

Podpořte nás
 

OKÉNKO PASTORAČNÍ ASISTENTKY

 

Myšlenka na týden:

Rovina je určena 3 body, látka se v přírodě vyskytují ve 3 skupenstvích, rodina je jedna jednotka a jsou v ní 3 rozdílné osoby: otec matka a dítě (děti). To jsou některé ze stop Boží trojjedinosti v přírodě a našem životě.
Že jeden Bůh žije bohatým vnitřním životem Otce Syna a Ducha sv., vzájemného dávání, přijímání a opětování ve vzájemné lásce nám sdělil Boží Syn Ježíš Kristus, který vzkazuje i nám: „Jako Otec si zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás“ (Jan 15,9).
Hlubší přijetí tohoto vztahu Vám přeje a vyprošuje


P. Bohumír