Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu

Kde nás najdete

Adresa

Svitavská 655/44, Moravská Třebová 57101

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Martina Jínková

vedoucí služby
Tel.: 733 742 083 E-mail: 88EDZ.545bAu5f56LTzD836gc8kmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Charita Moravská Třebová

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Mgr. Martina Jínková

Registrační číslo služby
2772318

Poslání a cíle

Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou Moravská Třebová poskytují pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let věků a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Snažíme se, aby následně rodina fungovala samostatně bez naší podpory.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB PRO RODINY S DĚTMI „ŠANCE PRO RODINU“

 

POSLÁNÍ:

Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou Moravská Třebová poskytují pomoc a podporu rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Snažíme se, aby následně rodina fungovala samostatně bez naší podpory.

 

 

OKRUH OSOB / KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Rodinám s dětmi do 18 let věku nebo těhotným ženám, které:

Ø  jsou ohroženy krizovou sociální situací, jež by negativně ovlivnila vývoj dítěte/dětí

Ø  jsou sociálně znevýhodněné a ohrožené nedostatkem finančních prostředků, dluhy, ztrátou bydlení, ztrátou zaměstnání, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy nebo řeší jiné závažné problémy

Ø  samostatně nezvládají zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku a vzdělávání. 

 

 

CÍLE SLUŽBY:

poskytnout rodinám takovou podporu, aby :

 

Ø  se samostatně bez pomoci SAS uměly vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, popř. dokázaly vyhledat odbornou pomoc

 

Ø  byly schopny zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí, které by neohrožovalo zdravotní, emoční a sociální vývoj dítěte a popř. nedošlo k odebrání dítěte do ústavní výchovy.

 

 

DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – NÁZEV SLUŽBY:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ŠANCE PRO RODINU.

 

 

              

OBLAST PŮSOBNOSTI SLUŽBY:

Pardubický kraj – Moravská Třebová a spádové obce, Jevíčský region a obec Koclířov. Obce: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká a Koclířov.

 

 

CELKOVÁ KAPACITA SLUŽBY: 

32 rodin/ rok

 

 

OKAMŽITÁ KAPACITA:

4 rodiny = 4 pracovníci

 

 

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

v domácím prostředí rodiny a v budově Charity Moravská Třebová, Svitavská 44.

 

 

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY:

Terénní forma pomoci je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin po dohodě s rodinou. Službu lze sjednat ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu.

 

Ambulantní forma pomoci je zajištěna v budově Charity Moravská Třebová v pondělí  od 12:00 do 15:30 hod a ve středu od 9:00 do 12:00 hod po dohodě s rodinou.

Pracovníci „Šance pro rodinu“ neposkytují služby o víkendech, svátcích a za mimořádných krizových událostí (nemocnost pracovníků, popř. epidemie, sněhová kalamita, apod.). V průběhu letních prázdnin je provoz služby zajištěn.

 

 

 

 

 

ZÁSADY:

 

§  bezplatnost a dobrovolnost

§  nezávislost a nestrannost

§  mlčenlivost

§  individuální přístup

§  hájíme oprávněný zájem dítěte

§  aktivizujeme a motivujeme

§  vzájemná spolupráce s dalšími odborníky

 

 

PRŮBĚH SLUŽBY:

 

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pracovník se domluví se zájemcem o službu na osobním setkání.

 

První setkání může probíhat v domácím prostředí rodiny, případně také v naší organizaci. Zájemce je srozumitelně informován o formě spolupráce se službou, vnitřních pravidlech poskytování služby a je upozorněn na to, že pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí. Pracovník a zájemce se domluví na tom, co konkrétně by rodina potřebovala, stanoví l vzájemné spolupráce a zhodnotí, zda l zájemce koresponduje s nabídkou služby. V opačném případě přesměruje zájemce na jiné vhodné zařízení.

V případě dohodnutí dlouhodobější spolupráce sepíše pracovník se zájemcem smlouvu o poskytování služby a stanoví si cíl vzájemné spolupráce. Jakmile se určí zakázka neboli cíl, na kterém budou aktéři spolupracovat, dohodnou se na jednotlivých krocích, které jim umožní tohoto cíle dosáhnout. Určí si tzv. dílčí cíle. Tento proces se nazývá individuální plánová. Během spolupráce dochází k průběžnému sledování, zda dochází k naplnění jednotlivých kroků vedoucích k tomuto cíli.

Služba končí ve chvíli naplnění zakázky, nebo na žádost klienta, případně ze strany poskytovatele.