Záměry

Pro rok 2020 plánujeme využit finanční prostředky na:

  • nakoupit další zdravotní pomůcky pro půjčovnu pomůcek
  • pokračovat v  přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu
  • rozvoj dobrovolnického centra