Pastorace

Pastorační asistent v charitě je člověk, který je do ní poslán biskupem a svou přítomností a působením má zaměstnancům i klientům charity zprostředkovávat blízkost a lásku Krista a jeho církve. Toto poslání uskutečňuje tím, že nabízí pracovníkům charity i klientům jejich sociálních služeb např. tyto aktivity:

 • nabízí příležitost k duchovnímu rozhovoru
 • nabízí příležitost k rozhovoru  o radostech či problémech života
 • připravuje a domlouvá mši svatou v organizaci
 • seznamuje pracovníky s Etickým kodexem charity
 • připravuje pro zaměstnance dny duchovní obnovy, např. před vánocemi, velikonocemi
 • nabízí příležitost k společné modlitbě
 • pravidelně se setkává s klienty na společných „dopoledních a odpoledních laděních“, které probíhají formou komunikačních bloků a jsou při nich probírána témata, která souvisejí s lidským životem a jeho naplněním.
 • každý týden posílá zaměstnancům slovo na týden, k jejich povzbuzení a motivaci

Kromě těchto aktivit má pastoračních na starost také:

 • přípravu a organizaci tříkrálové sbírky a benefičního koncertu
 • přípravu a organizaci postní almužny
 • práci s dobrovolníky

Více se o pastorační asistenci můžete dozvědět na stránkách Arcidiecézní charity Olomouc:

https://www.acho.charita.cz/jak-pomahame/pastorace/

Kontakty:
Bc. Božena Šplíchalová - pastorační asistent 
mobil: 731 608 323
email: bozena.splichalova@mtrebova.charita.cz