Sbírky

Definice sbírky

Veřejnou sbírkou (dále jen „sbírka“) je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména:

  • humanitární, charitativní
  • rozvoj vzdělání
  • rozvoj  tělovýchovy nebo sportu
  • ochrana kulturních památek, tradic
  • ochrana životního prostředí
  • ostatní, podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Sbírku nelze pořádat je-li účel sbírky v rozporu s bezpečností státu, ochranou veřejného pořádku, ochranou majetku nebo ochranou práv a svobod druhých.