Tisková zpráva

(Moravská Třebová 11. 2. 2021) - V obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po čtvrté také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, proběhla Tříkrálová sbírka. Ta letošní byla v mnoha ohledech jiná.

Tříkráloví koledníci nemohli kvůli zhoršené epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením vyrazit
do ulic a přinést vám požehnání do nového roku. Proto poprvé proběhla tato veřejná sbírka online. Pokladničky, které neodmyslitelně patří ke koledování však zcela nezahálely. Díky neuvěřitelné ochotě lidí, kteří nám pomohli s umístním kasiček na veřejně přístupných místech, bylo možné Tříkrálovou sbírku uspořádat jinak.

Tato forma koledy probíhala do 24. ledna. Charitě Moravská Třebová lidé darovali částku 273 913 Kč. Dárci, kteří se rozhodli přispět online, byli také velmi štědří a do virtuální kasičky přispěli částkou 62 067 Kč.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 ve výši 335 980 Kč je přibližně polovina výtěžku loňského roku.

Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich finanční příspěvky i za pomoc s umístěním kasiček. Veškeré pomoci si velmi vážíme. Upřímně také děkujeme všem, kteří se ještě rozhodnou přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka 2021 totiž ještě definitivně nekončí, ale možnost přispět do virtuální kasičky letos výjimečně trvá až do konce dubna.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme použít na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům
z regionu a na pokračování činnosti dobrovolnického centra.

Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům, charitním pracovníkům, starostkám, starostům, zaměstnancům městských a obecních úřadů, soukromým firmám, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům a mnoha dalším dobrovolníkům.

Podrobné informace o výtěžcích v jednotlivých obcích, online poděkování a požehnání naleznete na webových stránkách www.mtrebova.charita.cz.

Petr Matoušek, Charita Moravská Třebová