Komu je služba určena

Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením ve věku od 18 do 65 let (včetně), a seniorům od 65 let z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu. Služba je poskytována klientům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří nejsou trvale upoutáni na lůžko.

Poskytujeme služby seniorům a lidem s mentálním postižením v kombinaci:

  • s chronickým duševním onemocněním v kompenzovaném stavu, kteří jsou schopni pobytu v kolektivu
  • s tělesným postižením, osoba je schopna se pohybovat s podporou pracovníka
  • s vadami zraku - osoba je schopna se orientovat a pohybovat v prostoru
  • s vadami sluchu - osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem