Komu je služba určena

Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 60 let. Služba je poskytována klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy jim není schopna pomoci rodina nebo jiná blízká osoba nebo terénní služba.

Poskytujeme služby lidem s mentálním postižením v kombinaci:

  • s chronickým duševním onemocněním v kompenzovaném stavu
  • s tělesným postižením, osoba je schopna se pohybovat s podporou pracovníka
  • s vadami zraku - osoba je schopna se orientovat  a pohybovat v prostoru
  • s vadami sluchu - osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem
  • přijmeme i inkontinentní žadatele, kteří jsou schopni alespoň 5 minut s oporou stát