Kdo jsme

CHARITA_logotypy_2015_Moravska_Trebova_cmyk

Charita Moravská Třebová je nezisková církevní organizace s vlastní právní subjektivitou od 12. 6. 1995. Organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí struktury Charita Česká republika. Zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké.

Posláním Charity Moravská Třebová je pomáhat lidem v nouzi a nabízet jim vlídné přijetí. Poskytovat kvalitní sociální práci a naplňovat sociální, materiální a duchovní potřeby každého člověka, který se na ní obrátí. Usiluje o spravedlivější podmínky ve společnosti a podílí se na humanitární pomoci. V práci Charity Moravská Třebová jsou zásadními hodnotami úcta k člověku, moudrost, důstojnost, poctivost, spolupráce, odpovědnost. Poslání Charity, jako milosrdné lásky, pramení z poslání církve šířit dobro, spravedlnost a naději a vychází z Kodexu Charity České republiky.

Charita Moravská Třebová poskytuje tyto služby:

Registrované soc. služby:
Denní stacionář Domeček (pro dospělé osoby s mentálním postižením)
Sociálně terapeutické dílny Ulita (pro dospělé osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním)
Komunitní centrum O krok dál
Charitní pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu
Odborné sociální poradenství Občanská poradna

Sociálně prospěšné služby:
Centrum pěstounské péče Cesta

Ostatní služby:
Centrum humanitární pomoci
Dobrovolnické centrum

Vedlejší činnost:
Andělský terapeutický obchod
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek