Poslání, cíle, zásady

Poslání:

Posláním Občanské poradny je poskytnout lidem rady v obtížné životní situaci. Usilujeme společně s těmi, kteří se na nás obrátí, aby  se lépe zorientovali ve své životní situaci, znali svá práva a povinnosti. Naším přáním je, aby vyřešili svoji situaci nebo ji alespoň zlepšili.

Cíle:

Cíle služby směrem ke klientovi:

  • klient, který získal potřebné informace nebo rady,
  • klient, který zná svá práva a povinnosti a je schopen v souladu s nimi jednat,
  • klient, který zlepšil nebo vyřešil svoji situaci.

Zásady:

  • bezplatnost – služba je poskytována bezplatně podle § 37 zákona č. 106/2008 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • nestrannost – neupřednostňujeme zájmy jednoho klienta před zájmy jiných klientů.
  • diskrétnost – pracovník se chová ke klientovi taktně, ohleduplně, dodržuje zákonem stanovenou mlčenlivost.
  • individuální přístup – ke klientovi přistupujeme podle jeho aktuálních potřeb, dovedností, schopností a očekávání.
  • samostatnost – za klienta jednáme pouze tehdy, pokud si sám neví rady nebo nedokáže situaci sám řešit a požádá o pomoc pracovníka. Co nemusíme, to za klienta neděláme a snažíme se o maximální samostatnost každého klienta.