Způsob poskytování služby

Služba je poskytována v domácím prostředí rodiny a v budově Charity Moravská Třebová, Svitavská 44.

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pracovník se domluví se zájemcem o službu na osobním setkání.

První setkání může probíhat v domácím prostředí rodiny, případně také v naší organizaci. Zájemce je srozumitelně informován o formě spolupráce se službou, vnitřních pravidlech poskytování služby a je upozorněn na to, že pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí. Pracovník a zájemce se domluví na tom, co konkrétně by rodina potřebovala, stanoví cíl vzájemné spolupráce a zhodnotí, zda cíl zájemce koresponduje s nabídkou služby. V opačném případě přesměruje zájemce na jiné vhodné zařízení.

V případě dohodnutí dlouhodobější spolupráce sepíše pracovník se zájemcem smlouvu o poskytování služby a stanoví si cíl vzájemné spolupráce. Jakmile se určí zakázka neboli cíl, na kterém budou aktéři spolupracovat, dohodnou se na jednotlivých krocích, které jim umožní tohoto cíle dosáhnout. Tento proces se nazývá individuální plánování. Během spolupráce dochází k průběžnému sledování, zda dochází k naplnění jednotlivých kroků vedoucích k tomuto cíli.

Služba končí ve chvíli naplnění zakázky, nebo na žádost klienta, případně ze strany poskytovatele.