Podporují nás

Děkujeme

DONÁTORŮM A INSTITUCÍM:


Ministerstvu vnitra ČR
Pardubickému kraji
Městu Moravská Třebová
Městu Jevíčko
Mikroregionu MTJ
Obcím Moravskotřebovského a Jevíčského regionu
Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Velké Opatovice, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká.
Úřadu práce Svitavy a Pardubice
Koalici nevládek Pardubického kraje
Vojenské střední škole a VOŠ MO v Moravské Třebové
Městské knihovně v Moravské Třebové
Základní umělecké škole v Moravské Třebové
Základní umělecké škole v Jevíčku
Obci Velké Opatovice
MAS pro region Moravskotřebovského a Jevíčského regionu

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za investiční dotaci, díky které jsme mohli pořídit nová vozidla pro terénní služby.

FIRMÁM:


Innogy Česká republika a.s.
Nadační fond Tesco
AVEKO Servomotory, s.r.o.
APOOL-WERKE, s.r.o.
CHAS-MT, s. r. o.
JAHA Hanák s. r. o.
Limes, s. r. o.
Medesa, s.r.o., Inter Meta
MORAVEC pekárny, s. r. o.
OR - CZ, s. r. o.
REHAU Automotive, s. r. o
ABNER a.s.
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
ABPLAST, s. r. o.
VHOS, a.s.
Technickým službám Moravská Třebová
T-Mobile Czech Republic a.s.
FORTECH, spol. s r.o. Litomyšl
TPR s.r.o.
SKP Slovan Moravská Třebová, z.s.

INDIVIDUÁLNÍM DÁRCŮM:Naše poděkování a vděčnost patří všem našim
individuálním dárcům za jejich štědrost. Bez Vás bychom
nemohli dělat všechno to, co děláme!DOBROVOLNÍKŮM:Všem našim dobrovolníkům, kteří se jakýmkoli způsobem
podílejí na činnosti a dalších aktivitách Charity Moravská
Třebová, patří obrovské poděkování za nadšení a čas, který
věnují druhým lidem. Za jejich pomoc všem těmto spolupracovníkům mnohokrát děkujeme!

Děkujeme Řádu menších bratří Františkánů a všem kněžím ze
svitavského děkanátu za výbornou spolupráci a podporu.


Děkujeme všem našim koordinátorům Tříkrálové sbírky za
jejich vysoké nasazení, pomoc a skvělou spolupráci. Velký dík
patří také všem dobrovolníkům, kteří se na Tříkrálové sbírce
jakkoliv podíleli.

Děkujeme všem členům revizní komise a charitní rady, kteří
nám dobrovolně pomáhali a pomáhají.