Kde sbírka pomáhá

Účelem Tříkrálové sbírky je poskytnout přímou pomoc sociálně potřebným rodinám a osobám v našem regionu, handicapovaným, nebo jinak potřebným občanům. Výtěžek Tříkrálové sbírky v minulosti pomohl také na nákup kompenzačních pomůcek a k podpoře  činnosti dobrovolnického centra. 

KDYŽ KVĚTY DOBRÝCH SKUTKŮ ROZKVÉTAJÍ

Miliónová děvčata

Druhá šance

Paní má chronické onemocnění páteře, její zdravotní potíže jí neumožňují pracovat, navíc je často hospitalizována ve zdravotnických zařízeních (léčebna). Žadatelce se naskytla možnost získat bezbariérový sociální byt. Žádost se týkala příspěvku na uhrazení nákladů souvisejícími se stěhováním.

CELÝ PŘÍBĚH

vařič

Základní životní potřeby

Žadatelka je klientkou Denního stacionáře Domeček. Má duševní chronické onemocnění, pobírá invalidní důchod III. stupně, příspěvek na mobilitu a příspěvek na péči I. stupně. Jiné příjmy nemá. Zdravotní postižení žadatelky jí neumožňuje pracovat. Žádost se týkala příspěvku na pořízení elektrického spotřebiče na ohřev jídla.


CELÝ ČLÁNEK

Miliónová děvčata

Bez brýlí to nejde

Žadatelka žije městském bytě, věk 64 let. Paní má přiznaný nárok na invalidní důchod III. stupně, bohužel bez nároku na výplatu, protože nesplňuje stanovenou dobu sociálního pojištění. Přiznání starobního důchodu jí vznikne v roce 2022. Žadatelka aktuálně pobírala příspěvek na péči II. stupeň a příspěvek na mobilitu. Jiné příjmy nemá. Paní má zdravotní potíže pohybového aparátu, chodí s dopomocí francouzských holí. Dále trpí onemocněním diabetes, který ve značné míře ovlivňuje její schopnost vidění. Žadatelka potřebuje bifokální skla do dioptrických brýlí. Na jejich pořízení nemá dostatek finančních prostředků.

CELÝ PŘÍBĚH

Miliónová děvčata

Příspěvek úhrady nákladů na bydlení

Žadatelka požádala o pomoc prostřednictvím Tříkrálové sbírky (dále jen TKS) v její aktuální sociální situaci. Žádala o příspěvek úhrady nákladů na bydlení. Žadatelka je klientkou sociální služby Šance pro rodinu (dále jen SAS), věk 28 let. Paní zjistila, že je těhotná. Naposledy pracovala na dohodu o pracovní činnosti a nevznikl jí nárok na mateřskou od zaměstnavatele. Po narození dítěte si bude žádat o rodičovský příspěvek. Pracovnice sociální služby SAS pomohla paní vyřídit dávky hmotné nouze, podařilo se jí zaregistrovat na úřadu práce. Žadatelka potřebovala vyřešit současnou sociální situaci, aby jí nevznikl další dluh na nájemném.

.