Záměry

Pro rok 2022 plánujeme využit finanční prostředky na:

  • podpořit vznik nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče
  • pokračovat v přímé pomoci rodinám a osobám v nouzi v regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkoopatovicka
  • dále rozvíjet dobrovolnické centrum a podporovat práci s dobrovolníky