Kdo je dobrovolník

Dobrovolník je osoba starší 15-ti let, která ze své vlastní vůle a ve svém volném čase pomáhá lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit. Dobrovolnictví je nepovinná činnost vykonávaná ve prospěch druhých, bez nároku na finanční odměnu.

Slovo dobrovolník, jde rozdělit na dvě části. Dobro – osoba dělá věc pro dobro druhého i svého. Volník – osoba vykonává dobrovolnictví ze své vlastní vůle.

Dobrovolnictví je formální a neformální. Neformální dobrovolnictví může být jakákoli občanská výpomoc, která není podložená smlouvou. Například, sousedská výpomoc (pomůžete sousedce odnést do bytu nákup). Za neformální dobrovolnictví se nepočítá pomoc v rodinně. Formální dobrovolnictví je zaštítěné organizací. Dobrovolníci podepisují dobrovolnické smlouvy.

Dobrovolník pomáhá ostatním:
Jako dobrovolník můžete nabídnout pomocnou ruku těm, kteří to skutečně potřebují. Seniorům zaplníte volný čas, kterého mají opravdu spousty. Dětem pomůžete se školou, ukážete dítěti opravdové kamarádství a zábavné aktivity. Můžete vymyslet něco inovativního, nebo pomoci dané organizaci např. s propagací.

Přínos pro dobrovolníka:
Dobrovolnictví, má obrovský přínos pro dobrovolníka samotného. Rozvíjení sama sebe, získání zkušeností, které lze využít v profesionálním uplatnění, získání cenných zkušeností, rozvíjení jazykových schopností, zaplnění jinak nevyužitého času. Poznáte nové lidi, i místa. Navážete nová kamarádství. A rozhodně z toho dobrovolník má dobrý pocit a úsměv na tváři, který přenáší na své okolí.

Jak se stát dobrovolníkem v Charitě Moravská Třebová?
Vyplň dotazník na tomto webu, koordinátor dobrovolnictví ti na odeslaný dotazník odpoví formou emailu.

Kontaktuj přímo koordinátory dobrovolnických programů formou emailu, nebo telefonicky.

Máte zájem se stát dobrovolníkem?
Chcete vědět více o dobrovolnictví v Charitě Moravská Třebová? Kontaktujte nás.

Koordinátor dobrovolnictví 

dobrovolnictvi@mtrebova.charita.cz