Kdo je dobrovolník

Dobrovolník je osoba starší 15-ti let, která ze své vlastní vůle a ve svém volném čase pomáhá lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit. Dobrovolnictví je nepovinná činnost vykonávaná ve prospěch druhých, bez nároku na finanční odměnu.

Slovo dobrovolník, jde rozdělit na dvě části. Dobro – osoba dělá věc pro dobro druhého i svého. Volník – osoba vykonává dobrovolnictví ze své vlastní vůle.

Dobrovolnictví je formální a neformální. Neformální dobrovolnictví může být jakákoli občanská výpomoc, která není podložená smlouvou. Například, sousedská výpomoc (pomůžete sousedce odnést do bytu nákup). Za neformální dobrovolnictví se nepočítá pomoc v rodinně. Formální dobrovolnictví je zaštítěné organizací. Dobrovolníci podepisují dobrovolnické smlouvy.

Dobrovolník pomáhá ostatním:
Jako dobrovolník můžete nabídnout pomocnou ruku těm, kteří to skutečně potřebují. Seniorům zaplníte volný čas, kterého mají opravdu spousty. Dětem pomůžete se školou, ukážete dítěti opravdové kamarádství a zábavné aktivity. Můžete vymyslet něco inovativního, nebo pomoci dané organizaci např. s propagací.

Přínos pro dobrovolníka:
Dobrovolnictví, má obrovský přínos pro dobrovolníka samotného. Rozvíjení sama sebe, získání zkušeností, které lze využít v profesionálním uplatnění, získání cenných zkušeností, rozvíjení jazykových schopností, zaplnění jinak nevyužitého času. Poznáte nové lidi, i místa. Navážete nová kamarádství. A rozhodně z toho dobrovolník má dobrý pocit a úsměv na tváři, který přenáší na své okolí.

Jak se stát dobrovolníkem v Charitě Moravská Třebová?
Vyplň dotazník na tomto webu, koordinátor dobrovolnictví ti na odeslaný dotazník odpoví formou emailu.

Kontaktuj přímo koordinátory dobrovolnických programů formou emailu, nebo telefonicky.

Lenka Zahradníková - koordinátor dobrovolnictví
mobil: 733 742 024
email: lenka.zahradnikova@mtrebova.charita.cz

Tereza Letfusová - koordinátor dobrovolnictví
mobil: 733 742 157
email: tereza.letfusova@mtrebova.charita.cz

Nikola Sodomková 
mobil: 731 846 040
email: nikola.sodomkova@mtrebova.charita.cz